• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Cel szkoły

Głównym celem Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki jest promowanie szeroko pojętej kultury polskiej. Chcemy, aby dzieci mające polskie korzenie, potrafiły sprawnie posługiwać się językiem polskim. Umiały poprawnie mówić, pisać i czytać w tymże języku. Pragniemy również przekazywać dzieciom wiedzę o Polsce. Zachęcać ich do poznawania kraju, z którego się wywodzą. Wszelkie zajęcia prowadzone są w języku polskim, a podczas lekcji uczniowie poznają kanon polskiej literatury dla dzieci i młodzieży. Czytają bajki, baśnie, legendy polskie. Poznają twórczość Brzechwy, Tuwima, Konopnickiej, Sienkiewicza i innych polskich autorów. Na lekcjach kultury uczą się o miastach Polski, ich historii i zabytkach. Poznają ciekawe miejsca i biografie wybitnych Polaków. Dowiadują się o kultywowanych w Polsce obrzędach i obyczajach oraz uczą się polskich piosenek. W starszych klasach dzieci poznają też historię naszej ojczyzny, aby kiedyś potrafiły spojrzeć na minione dzieje z punktu widzenia Polaka. Całości edukacji w Polskiej Szkole dopełnia wychowanie zgodne z zasadami wiary katolickiej.Również ona jest ważnym elementem polskości. Stanowi o ciągłości naszej wiary, kultury i tradycji. Jednak bycie w polskiej szkole to nie tylko uczestniczenie w lekcjach, ale też udział w wielu wydarzeniach mocno związanych z historią i obrzędowością Polski takich jak apele z okazji świąt narodowych, wystawy, przedstawienia i konkursy. Do szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w odpowiednich grupach wiekowych (klasy od 0 do 6). Każda klasa ma przydzielonego wychowawcę, grupę nauczycieli i odpowiednio dopasowany, stały plan lekcji. Dla uczniów wymagających dodatkowego wsparcia prowadzone są zajęcia logopedyczne, wyrównawcze i rewalidacyjne.
Od 2019 powstało przy szkole przedszkole dla dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Do szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w odpowiednich grupach wiekowych (klasy od 0 do 6).
Od 2017 roku szkoła prowadzi przygotowania do egzaminów GCSE (na poziomie gimnazjum) i A-level (egzamin maturalny) z języka polskiego jako obcego, które są licencjonowane przez AQA.

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów