Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

logo male Akcja charytatywna "Drobniaki na Dzieciaki".

Pomóżmy spełnić marzenia dzieciom z domów dziecka w Polsce - podarujmy im słońce, radość i uśmiech podczas wakacji. Chcielibyśmy dofinansować dzieciom wakacje. Każda nawet najmniejsza pomoc w postaci 1p. lub 2p. ma znaczenie. Dzieci uczęszczające do naszej szkoły otrzymają w sobotę 12 maja pudełka-skarbonki, do których prosimy wrzucać drobne monety. Pomagamy rodzinnym domom dziecka skupionym wokół Fundacji Przystanek Dziecko. Akcja organizowana jest przez p. Annę Rasalę, nauczyciela katechezy w naszej szkole oraz p. Piotra Stępnia, dyrektora ds. Finansowych. Zbiorka pudełeczek u Rady Rodziców i/lub u wychowawców do dnia 2 czerwca.

 

 

logo male Harlaw - zmiana zasad parkowania.

W celu usprawnienia organizacji ruchu przy szkole od najbliższej soboty prosimy o odbierane dzieci bezpośrednio spod szkoły, a NIE z parku. Uprzejmie prosimy, żeby rodzice w tym czasie nie wjeżdżali na szkolny parking. Samochód można zostawić po drugiej stronie ulicy - przy parku. Jako szkoła nie jesteśmy w stanie zagrodzić wjazdu na parking, więc apelujemy do Państwa o zastosowanie się do naszej prośby. Zapewnijmy bezpieczeństwo dzieciom, aby wychodząc ze szkoły nie weszły pod samochód. Prosimy też o to, aby rodzice przechodzili z dziećmi jedynie na przejściu dla pieszych. Te dzieci, których rodzice podpisali zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły również zobowiązane są do przechodzenia wyłącznie na pasach. Jeżeli uczeń będzie przebiegał przez ulicę w innym miejscu, zgoda nie będzie respektowana. Rodzice takiego ucznia zostaną o tym fakcie poinformowani i poproszeni o odbiór dzieci. Jest nam przykro z powodu utrudnień związanych z odbiorem dzieci, ale mają one na celu jedynie poprawę bezpieczeństwa uczniów.

logo male Warsztaty dla rodziców.

Dnia 4 listopada w Grammar w holu głównym od godz. 11:15-13:15 odbędą się warsztaty dla rodziców polskich dzieci. Warsztaty organizowane są przez Konsulat Generalny RP w Edynburgu w ramach prowadzonej kampanii promocji języka polskiego w Szkocji. Celem warsztatów jest przekonanie rodziców polskich dzieci do korzyści płynących z podtrzymywania związków z j. polskim i tym samym kontynuowania nauki j. polskiego i kultywowania polskich tradycji w Szkocji a także korzyści wynikających z wychowywania dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych. Temat warsztatów: „Wielojęzyczność a szkocki system nauczania. Rola i miejsce polskich szkół sobotnich.” Szczegółowe informacje oraz notkę biograficzną osoby prowadzącej warsztaty przesłane zostaną w październiku.

W ramach warsztatów rodzicom przekazane zostaną podstawowe informacje nt.:

  • korzyści płynących z wielojęzyczności, podstawowe informacje nt. szkockiego systemu edukacji, ważnej roli jaką pełnią polskie szkoły
  • podstawowe informacje o szkockim systemie nauczania i tego, jak korzystać z pomocy jaka jest dostępna dla osób, dla których j. angielski nie jest pierwszym językiem
  • informacje o braku możliwości zdawania j. polskiego na poziomie egzaminów Highers/Advance Highers.

Przy okazji warsztatów, chcielibyśmy aby rodzicom zostało zadane pytanie dotyczące tego, czy j. polski powinien być dostępny do zdawania w Szkocji. Pytanie będzie brzmiało najprawdopodobniej: „Czy zgadzają się Państwo z postulatem, iż w szkockim systemie edukacji powinna istnieć możliwość zdawania j. polskiego na poziomie egzaminów szkół średnich tj. Highers/Advance Highers?”. Konsulat przygotuje stosowny formularz i poprosi aby osoba prowadząca warsztaty zapytała rodziców o ewentualne złożenie podpisów na petycji/formularzu (dla chętnych). Zapraszamy rodziców dzieci z naszej szkoły oraz wszystkie inne osoby zainteresowane.

logo male Drobniaki na dzieciaki - podsumowanie Akcji

wynik akcjiZ ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że udało nam się zebrać 2235,52

Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Przystanek Dziecko na dofinansowanie wakacji 30 dzieci z rodzinnych domów dziecka nad Morzem Bałtyckim w Pogorzelicy.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą Akcję oraz naszym sponsorom - firmom Przesylarka.pl i Grosik.com