Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

logo male   Wizytacja w Szkole.

PolskaMacierzSzkolnaDnia 21 listopada p. A. Machowska ze Wspólnoty Polskiej w Londynie przyjechała do naszej szkoły w celu przeprowadzenia wizytacji. Oto kilka uwag ze sprawozdania: „Szkoła jest znakomicie zorganizowana i posiada wszystkie możliwe dokumenty, które zostały mi pokazane. Jest to bardzo duża szkoła, na liście jest obecnie 238 dzieci. Szkoła zapewnia uczniom bardzo dobre warunki do nauki i zajęć pozalekcyjnych; posiada bardzo dobre warunki lokalowe, wynajmuje duże pomieszczenia w lokalnym liceum. Bezpieczeństwo w szkole jest zapewnione: na stałe dyżuruje tam portier, a rodzice nie wchodzą na teren budynku. Bardzo ważną rolę w szkole pełnią rodzice, a szczególnie Rada Rodziców. Byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem gościnności, zaangażowania i pracy całej Kadry Nauczycielskiej, Rady Rodziców i Dyrekcji. Bardzo trudno jest w formie pisemnej oddać entuzjazm, radość i poświecenie, z którymi te osoby podchodzą do swoich obowiązków w szkole.” Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczniają się do tak wysokiej oceny naszej działalności.