Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

logo male   Klub Młodzieży.

 

Klub Młodzieży działa przy Szkole Podstawowej i skupia tych młodych Polaków, którzy zakończyli już edukacje w Szkole Podstawowej, ale nie chcą tracić kontaktu z polską kulturą i znajomymi Polakami. Zajęcia Klubu odbywają się w soboty, są nieodpłatne i nieobowiązkowe. Ich tematyka w znacznej mierze uzależniona jest od inicjatywy i zainteresowań samych klubowiczów. Nad całością czuwają trenerzy – młodzi pedagodzy , którzy nadzorują pracę Klubu.

 

Do Klubu Młodzieży może dołączyć każda młoda osoba, która ukończyła 12 lat (nie musi być byłym uczniem Szkoły Podstawowej). Klub nie prowadzi również oficjalnych zapisów, wystarczy zgłosić się na zajęcia.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.