Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

logo male   Opłaty.

 

Przy zapisie dziecka do szkoły rodzic/opiekun zobowiązuje się do wpłacenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej:

-          £30 – przy pierwszym zapisie dziecka

-          £20 – przy zapisie na kolejny rok nauki

oraz comiesięcznej opłaty (płaconej z góry za kolejny miesiąc) w wysokości:

-          £28 – dla jednego dziecka

-          £35 – dla dwojga lub więcej dzieci.

Opłata miesięczna naliczana jest od września do końca kwietnia (równowartość 8 wpłat przez cały rok szkolny). Nie ma opłat naliczanych w miesiącach maj i czerwiec. Wyjątek stanowią dzieci, które zostaną przyjęte do szkoły od października, wówczas opłaty naliczane będą do końca czerwca (równowartość 8 miesięcy).

W przypadku zaległości w opłatach za szkołę rodzic/opiekun zostanie pisemnie lub ustnie poinformowany. Jeżeli w przeciągu tygodnia należność nie zostanie uregulowana, dziecko zostanie skreślone z listy uczniów i tym samym nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, a nauczyciele i wychowawcy nie będą zobowiązani do sprawowania opieki nad dzieckiem. Ponowne wpisanie ucznia na listę będzie możliwe dopiero po uregulowaniu zaległości. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzała rodzic/opiekun może zostać poproszony o wniesienie opłaty z góry za cały rok nauki.

Płatności należy dokonywać tylko przelewem bankowym na konto szkoły (jeśli wpłacają Państwo bezpośrednio do Bank of Scotland prosimy o używanie przelewu: Statement Reference Deposit - wówczas nazwisko dziecka zostanie umieszczone na rachunku bankowym). Zachęcamy Państwa do formy płatności Standing Order (formularz dostępny u Skarbnika szkoły). W przypadku pytań prosimy o kontakt ze skarbnikiem.

Dane banku

Name of account holder: Polska Szkola im. św. St. Kostki w Aberdeen

Bank: Bank of Scotland, 9 Victoria Street, Dyce, AB21 7DX

Sort code: 80-0660

Account number: 06001692

Dopisek: imię i nazwisko dziecka

W przypadku potwierdzonej, bardzo złej sytuacji finansowej rodziny, dziecko może zostać zwolnione z całości lub części opłat, albo płatność może zostać odroczona. O tym decyduje wyłącznie dyrektor szkoły po otrzymaniu pisemnego podania od rodzica/opiekuna oraz po indywidualnej rozmowie z rodzicem/opiekunem.