• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Kontakt

Forycka@gmail.Com

tel: 07784675058

Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki jest szkołą sobotnią, nieobowiązkową. Rodzic / opiekun, który decyduje się na zapisanie dziecka do szkoły zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami regulującymi jej pracę (elektroniczne wersje znajdują się na stronie internetowej szkoły). Podpisanie zgłoszenia dziecka do szkoły jest równoznaczne z tym że rodzic / opiekun akceptuje zasady panujące w szkole i będzie ich przestrzegał. Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do sprawowania opieki tylko nad dziećmi zapisanymi do szkoły i jedynie w czasie trwania zajęć.

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów