• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Opłaty

Przy zapisie dziecka do szkoły rodzic/opiekun zobowiązuje się do wpłacenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej:

£20 – przy zapisie jednego dziecka, £40 – przy zapisie dwojga lub więcej dzieci, oraz comiesięcznej opłaty (płaconej z góry za kolejny miesiąc) w wysokości:

1. £30 – dla jednego dziecka, £35 – dla dwojga lub więcej dzieci

2. £40 – dla dzieci w przedszkolu, £45 – dla dwojga lub więcej dzieci

Opłata miesięczna naliczana jest od września do końca maja (równowartość 9 wpłat przez cały rok szkolny). Nie ma opłat naliczanych w czerwcu. Wyjątek stanowią dzieci, które zostaną przyjęte do szkoły od października, wówczas opłaty naliczane będą do końca czerwca (równowartość 9 miesięcy).

Zajęcia dodatkowe są odpłatnei koszt wynosi (za miesiąc za każde dziecko i każde zajęcia):

1. Zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, logopedia: £8 dla uczniów, £15 dla pozostałych

2. Zajęcia plastyczne, język hiszpański: £12 dla uczniów, £15 dla pozostałych

3. Lekcje tańca: koszt i sposób płatności należy ustalić bezpośrednio z nauczycielem.

W przypadku zaległości w opłatach za szkołę rodzic/opiekun zostanie pisemnie lub ustnie poinformowany. Jeżeli w przeciągu tygodnia należność nie zostanie uregulowana, dziecko zostanie skreślone z listy uczniów i tym samym nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, a nauczyciele i wychowawcy nie będą zobowiązani do sprawowania opieki nad dzieckiem. Ponowne wpisanie ucznia na listę będzie możliwe dopiero po uregulowaniu zaległości. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzała rodzic/opiekun może zostać poproszony o wniesienie opłaty z góry za cały rok nauki.

Płatności należy dokonywać tylko przelewem bankowym na konto szkoły (jeśli wpłacają Państwo bezpośrednio do Bank of Scotland prosimy o używanie przelewu: Statement Reference Deposit - wówczas nazwisko dziecka zostanie umieszczone na rachunku bankowym). Zachęcamy Państwa do formy płatności Standing Order (formularz dostępny u Skarbnika szkoły). W przypadku pytań prosimy o kontakt ze skarbnikiem.

Dane banku

Name of account holder: Polska Szkola im. św. St. Kostki w Aberdeen

Bank: Bank of Scotland, 9 Victoria Street, Dyce, AB21 7DX

Sort code: 80-0660

Account number: 06001692

Dopisek: imię i nazwisko dziecka

W przypadku potwierdzonej, bardzo złej sytuacji finansowej rodziny, dziecko może zostać zwolnione z całości lub części opłat, albo płatność może zostać odroczona. O tym decyduje wyłącznie dyrektor szkoły po otrzymaniu pisemnego podania od rodzica oraz po indywidualnej rozmowie z rodzicem/opiekunem. Zwolnieni z opłat są rodzice, którzy pracują w szkole jako wolontariusze oraz dzieci niepełnosprawne.

Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną w Scottish Charity Register, numer ewidencyjny: SC041583. Działalność Szkoły jest wspierana przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu, Macierz Polską w Londynie oraz Wspólnotę Polską w Warszawie, a także przez Aberdeen City Council. Audyt finansowy przeprowadzany jest przez ACVO. Audyt działalności Szkoły jest także dokonywany przez Macierz Polską. Audyt procedur pracy z dziećmi przeprowadzany jest przez Disclosure Scotland.

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów