• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Regulamin

Zasady dyscyplinowania uczniów

1. Nauczyciel ma prawo dyscyplinować uczniów w przypadku, gdy:

a) złamany został którykolwiek punkt ogólnego regulaminu zachowania uczniów w szkole,

b) zachowanie uczniów utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć,

c) zachowanie uczniów zagraża bezpieczeństwu ich samych lub innych osób.

2. Nauczyciel nie ma prawa stosować jakichkolwiek kar fizycznych. Przewagę fizyczną może wykorzystać jedynie w sytuacji, gdy zachowanie ucznia zagraża jego zdrowiu lub życiu, albo stanowi takie zagrożenie dla innych osób, a sam uczeń nie reaguje na słowne komendy. Przewagę fizyczną może wykorzystać jedynie w sytuacji, gdy zachowanie ucznia zagraża jego zdrowiu lub życiu, albo stanowi takie zagrożenie dla innych osób, a sam uczeń nie reaguje na słowne komendy.

Regulamin zachowania się uczniów w szkole

I zasady ogólne:

1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Zbierają się na placu przed szkołą (w pobliżu pomnika) i czekają na przyjście nauczyciela. W tym czasie pozostają pod kontrolą rodziców.

2. Po przyjściu nauczycieli każda klasa ustawia się w pary i wraz ze swoim nauczycielem wchodzi do budynku szkoły.

3. Samowolne opuszczanie budynku szkoły podczas zajęć (od ich rozpoczęcia do zakończenia) jest całkowicie zabronione.

Kodeks ucznia

Uczniowie mają obowiązek:

1. Szanować szkołę jako instytucję oraz szanować panujące w niej zwyczaje a w szczególności:

a) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne,

b) czas zajęć wykorzystać na pracę,

c) systematycznie odrabiać zadania domowe, powtarzać i utrwalać materiał przerobiony w szkole,

d) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, opiekunów oraz księży,

e) dbać o kulturę wypowiedzi, nie używać wulgarnych słów,

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów