• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Zapisy do szkoły

Rekrutacja na kolejny rok szkolny rozpoczyna się w styczniu każdego roku. Rodzic/opiekun powinien ponawiać zgłoszenie dziecka do szkoły każdego roku. W przypadku rezygnacji z dalszej nauki, rodzic/opiekun zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym dyrekcji szkoły. W przeciwnym wypadku należności za naukę w szkole będą nadal naliczane. Karta każdego dziecka powinna być wypełniona w dniu przyprowadzenia dzieci do szkoły.

Do klasy 0 przyjmujemy dzieci, które ukończyły lub ukończą 6 lat, do każdej kolejnej klasy dzieci przyjmowane są według rocznika urodzenia. Szkoła prowadzi zajęcia do klasy 8 (GCSE 2) szkoły podstawowej (ukończenie szkoły w wieku 14 lat).

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów