shape_3_1
shape_3_2
shape_2_4

Przygotowanie do egzaminów GCSE z języka polskiego

Przygotowanie rozpoczyna się w klasie GCSE 1 i trwa dwa lata. Uwieńczeniem tego dwuletniego programu jest podejście do egzaminu GCSE z języka polskiego jako języka obcego nowożytnego na poziomie gimnazjalnym. Jest to egzamin państwowy.
Uczniowie pracują w oparciu o podręczniki przygotowane pod kątem potrzeb egzaminacyjnych przez Polską Macierz Szkolną.