shape_3_1
shape_3_2
shape_2_4

Zapisy do szkoły

Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki jest szkołą sobotnią, nieobowiązkową. Podpisanie zgłoszenia dziecka do Szkoły jest równoznaczne z tym, że rodzic akceptuje zasady panujące w Szkole.
Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do sprawowania opieki nad dziećmi tylko w czasie trwania zajęć i przerw.

Rekrutacja

Rekrutacja na kolejny rok szkolny rozpoczyna się w styczniu każdego roku. Rodzic powinien ponawiać zgłoszenie dziecka do Szkoły każdego roku.
W przypadku rezygnacji z dalszej nauki, rodzic zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym dyrekcji Szkoły. W przeciwnym wypadku należności za naukę będą nadal naliczane. Zapis odbywa się za pomocą formularza zapisu. Ze względu na naturę Szkoły, rekrutacja trwa cały rok. Jeżeli liczba uczniów w danej klasie przekroczy dopuszczalny limit wówczas dzieci będą przyjmowane z listy rezerwowej.

Od przedszkola do egzaminów

Dzieci rozpoczynają przedszkole w wieku 3 lat. Obecnie zajęcia prowadzone są w 3 grupach wiekowych: 3 lata, 4 lata, 5 lat. Do klasy 0 Szkoły Podstawowej przyjmujemy dzieci, które ukończyły lub ukończą 6 lat w 2023 roku. Szkoła prowadzi zajęcia do II klasy Liceum (A-level 2) - ukończenie Szkoły w wieku 17 lat.

about_v2_4_1
about_shape_1 6 1

Grupy wiekowe

Do szkoły przyjmowane są dzieci według rocznika urodzenia.

Grupa 3 lata: rocznik 2020
Grupa 4 lata: rocznik 2019
Grupa 5 lat: rocznik 2018 (P1)
Klasa 0: rocznik 2017 (P2)
Klasa 1: rocznik 2016 (P3)
Klasa 2: rocznik 2015 (P4)
Klasa 3: rocznik 2014 (P5)
Klasa 4: rocznik 2013 (P6)
Klasa 5: rocznik 2012 (P7)
Klasa 6: rocznik 2011 (S1)
GCSE 1: rocznik 2010 (S2)
GCSE 2: rocznik 2009 (S3)
A-level 1: rocznik 2008 (S4)
A-level 2: rocznik 2007 (S5)

Każdy uczeń, który zostaje przyjęty do Szkoły powinien przyjść z rodzicem na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez dyrektora.

icon

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Kontakt
Image