shape_3_1
shape_3_2
shape_2_4
Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Aberdeen

Główne cele szkoły

Głównym celem Szkoły jest nauka języka polskiego oraz zaznajomienie uczniów z historią i kulturą Polski. W Szkole dzieci wychowywane są zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Na terenie budynku szkolnego posługujemy się wyłącznie językiem polskim, zarówno w trakcie lekcji jak i na przerwach, przez co dzieci mają stały kontakt z mową ojczystą: mogą doskonalić poprawność stylistyczną
i gramatyczną oraz bogacić słownictwo.

Program wychowania przedszkolnego oparty jest na nowej podstawie programowej z 2017 roku, zatwierdzonej przez MEN, a także na systemie szkolnictwa brytyjskiego.

Program nauczania w młodszych klasach jest oparty o podręczniki polonijne i jest zgodny z podstawą programową nauczania języka polskiego na obczyźnie. Uczniowie (klasy 0-6) uczą się z podręczników wydawnictwa NOWA ERA (zatwierdzonych przez MEN). Młodzież z klas GCSE oraz A-level korzysta z podręczników opracowanych przez Polską Macierz Szkolną, a program nauczania w tych klasach oparty jest na wytycznych AQA (The Assessment and Qualifications Alliance).

Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Aberdeen