shape_3_1
shape_3_2
shape_2_4

Nauczyciele będą zobligowani do oceniania wg Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, aby motywować dzieci do dalszej pracy (dobra ocena, jako nagroda za wkład włożony w pilną naukę). Jednak w przypadku notorycznego lekceważenia obowiązków szkolnych, nauczyciel będzie mógł wystawić ocenę: 1 lub 2 z możliwością poprawy na wyższy stopień.
Prosimy o zwracanie uwagi na zeszyt przedmiotowy - nauczyciel będzie wpisywał tam oceny oraz inne uwagi dotyczące pracy i zachowania ucznia. Przedszkole: obserwacja i monitorowanie postępów rozwoju na podstawie Systemu Rozwoju Milowego.

Klasy 0-6: oceny od 1 do 6 GCSE A-level: system oceniania wg wytycznych AQA.